Kjerstin Almqvist, Lars-Göran Öst och Malin Gren Landell Fotograf/Källa: ur film producerad av Gluggenfilm

Årets finalister till Stora Psykologpriset är: Kjerstin Almqvist, Lars-Göran Öst och Malin Gren Landell.

Stora Psykologpriset går till en psykolog som genom sitt arbete bidrar till att förbättra människors livskvalitet och utveckla mänskliga resurser. Juryn har i år valt att uppmärksamma tre psykologer som har haft stor betydelse för forskning kring social rädsla, problematisk skolfrånvaro, utvecklingen av KBT och behandlingsmetoder för våldsutsatta barn och ungdomar.

De tre finalisterna är:

Kjerstin Almqvist, leg psykolog och professor vid Karlstad universitet. Kjerstin har spridit kunskap om våldsutsatta barns psykiska hälsa, bl.a. med ansvar för projektet ”Barn som bevittnat våld mot mamma”. Idag arbetar hon både som kliniker och forskare med att utveckla, implementera och forska kring behandlingsmetoder för våldsutsatta barn, ungdomar och föräldrar.

Malin Gren Landell, leg psykolog, leg psykoterapeut och medicine doktor har lett en statlig utredning om skolfrånvaro som resulterat i flera lagförändringar. Hon har också haft uppdrag för Socialstyrelsen och Skolinspektionen. Genom att skriva vårdprogram och böcker samt varit särskild utredare har hon kunnat påverka som psykolog med sin kunskap. Hon har också forskat om social rädsla.

Lars-Göran Öst, leg psykolog och professor emeritus vid Stockholms universitet, har haft stort inflytande på utvecklingen av KBT som en behandlingsform. Han har skapat och forskat kring psykologiska behandlingsmetoder som spritts över världen och blivit förstahandsval för stora patientgrupper. Han har utvecklat evidensbaserade behandlingsmetoder för flera olika ångesttillstånd.

Filmade intervjuer med de tre finalisterna finns här.

Stora Psykologpriset delas ut i regi av Sveriges Psykologförbund med Pearson Assessment och Hogrefe som sponsorer. Prissumman är på 50 000 kronor. Priset delas ut på Clarion hotell, Ringvägen 98, Stockholm den 28 mars klockan 18:00 i samband med Psykologikonferensen. Pristagaren kommer att hålla ett miniseminarium.

För mer info och anmälan till prisutdelningen kontakta:

Susanne Bertman

Pressansvarig, Sveriges Psykologförbund

 

 


Psykologförbundet är den fackliga yrkesorganisationen för psykologer, studerande vid psykologprogrammen samt disputerade i psykologi och pedagogik


 
Kontakt


Susanne Bertman

Pressansvarig

susanne.bertman@psykologforbundet.se

0709 67 64 13

Anders Wahlberg

ordförande

Anders.Wahlberg@psykologforbundet.se

0705 52 07 07