Idag invigs ett nytt relationsvåldscentrum i Skärholmen och tidigare i veckan invigdes även ett relationsvåldscentrum i Spånga. Investeringen är möjlig tack vare en medveten budgetsatsning som Miljöpartiet i Stockholm drivit fram. Verksamheten hjälper våldsutsatta och gör även insatser för att få våldsutövare att bryta sitt beteende. Miljöpartiet går nu till val på att bredda målgruppen till att även inkludera barn som upplevt våld, direkt eller indirekt. En viktig ambitionshöjning för att ytterligare stärka arbetet mot våld i nära relationer.

 – En socialt hållbar stad börjar med barnen. Inget barn ska behöva bli utsatt för våld av en förälder eller anhörig. Vi vill därför satsa sex miljoner kr på att bredda relationsvåldscentras verksamhet till att även omfatta barn. Den här breddningen kan genomföras redan 2019, säger Åsa Lindhagen (MP), socialborgarråd.

Under 2018 så har tre nya relationsvåldscentra öppnats i Stockholm: i Skärholmen, på Södermalm och i Spånga. Sedan tidigare finns det ett relationsvåldscentrum vid Globen. Relationsvåldscentrum är en råd- och stödverksamhet som bland annat erbjuder bearbetande stödsamtal, rådgivning via telefon, praktisk hjälp och information om juridiska och mänskliga rättigheter, krissamtal under pågående polisutredning, motiverande och stödjande samtal i samband med polisanmälan eller förhör, medfölj till exempelvis tingsrätten och/eller socialtjänsten samt stöd inför, under och efter eventuell rättegång. Verksamheten har kompetens om både våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck.

– Ingen ska behöva vara rädd för att bli slagen eller uppleva våld. Att vi nu öppnat ytterligare ett relationsvåldscentrum är ett viktigt steg för att stärka stadens arbete mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck, säger Åsa Lindhagen (MP), socialborgarråd.

 

Miljöpartiet föreslår därför att:

  • Verksamheten vid stadens fyra relationsvåldscentra (RVC) breddas till att inkludera barn. Detta genom att varje RVC anställer två behandlare var som ska arbeta med insatser riktade till barn som utsatts för/upplevt våld av föräldrar eller anhöriga, i nära samarbete med Barnahus Stockholm och stadsdelsförvaltningarna

  • RVC ska implementera modellen ”Efter barnförhöret” som innebär ett förstärkt stöd till barn i anslutning till polisförhör[1]

  • Arbetet utifrån behandlingsmodellen KIBB, som används för barnfamiljer där det förekommit våld mot barn, flyttas från Barnahus till respektive RVC (mer om detta nedan)
  • RVC ska implementera modellerna Project Support och Parent Child Interaction Therapy (PCIT), som en tidigare studie vid SBU[2] visar kan innebära minskad utsatthet för våld och försummelse (avser barn upp till skolåldern)
  • RVC ska även arbeta enligt andra behandlingsmodeller som visat goda resultat, t.ex. Trappan-samtal, samt noga följa forskningsläget för att kunna implementera andra metoder som visar sig ge goda resultat.

 

Socialborgarrådet Åsa Lindhagen är tillgänlig under dagen för kommentarer och det går även bra att delta vid invigningen idag 13.00 vid Bredholmsgatan 4 i Skärholmens centrum. Kontakta Christian Valtersson, Pressekreterare Åsa Lindhagen, christian.valtersson@stockholm.se, 076-122 96 25​. 

 

Kostnadsberäkning

Enligt beräkningar från socialförvaltningen så skulle det kosta ytterligare 6 miljoner kronor årligen att tillhandahålla stödinsatser även för barn vid stadens relationsvåldscentra. Utöver detta så vill vi addera 4 miljoner kronor för metodutveckling, utbildningsinsatser, licenspengar för modellerna samt utvärdering. Detta innebär en satsning på 10 miljoner kronor första året (2019) och därefter 6,5 mnkr efterföljande år (de extra 0,5 miljoner kronor innebär en fast struktur för metodutveckling).

Bakgrund KIBB

KIBB (Kognitiv behandling vid barnmisshandel) är en behandlingsmodell som används för barnfamiljer med barn mellan 3-17 år där det förekommit våld mot barn. För närvarande ligger ansvar för utförandet av KIBB på Barnahus Stockholm. Barnahus har i regel endast kortare kontakter med familjerna i samband med polisförhör och ska sedan lämna över kontakten till respektive stadsdel. Det är därför inte självklart att Barnahus är rätt arena för KIBB, som är en längre behandling. Därför föreslår vi att ansvaret för KIBB flyttas från Barnahus till RVC i samband med att denna satsning görs riktad just mot barn som upplevt våld.

 


[2] https://www.sbu.se/sv/publikationer/SBU-utvarderar/oppenvardsinsatser-for-familjer-dar-barn-utsatts-for-vald-och-forsummelse/ 

Läs och dela pressmeddelandet på vårt pressrum: http://www.pressmachine.se/pressroom/view/miljopartiet-i-stockholms-stad
Miljöpartiet de gröna i Stockholms stad
Ragnar Östbergs Plan 1, 105 35  STOCKHOLM
08–508 29 000 (växel)
www.mp.se/stockholm   
www.twitter.com/MP_Sthlms_Stad  
www.instagram.com/mp_sthlms_stadKontakt


Christian Valtersson

Pressekreterare Daniel Helldén

christian.valtersson@stockholm.se

076-122 96 25

Elisabeth Ekstrand

Pressekreterare Katarina Luhr

elisabeth.ekstrand@stockholm.se

076-122 96 02