Välkommen till Psykologförbundets seminarier!

Har vi råd att förlora var tredje elev?

En av tre elever lämnar skolan utan fullständiga gymnasiebetyg. Kan vi acceptera en situation där möjligheterna att få ett arbete minskar och risken för utanförskap och psykisk ohälsa öka?

Sjuk av jobbet – Vilken betydelse har ledarskapet?

Idag är det tre gånger så stor risk att bli sjukskriven om man arbetar inom vårdsektorn jämfört med tjänstesektorn. Vi kan inte acceptera att arbetet ska påverka risken att bli sjuk. Ledarskapets förutsättningar skiljer sig mellan sektorerna. Där finns en nyckel, kan vi låta bli att använda den?

Rätt bedömning ger rätt behandling vid psykisk ohälsa – Hur når vi dit?

Sjuktalen är höga vid psykisk ohälsa. Sjukskrivningar p.g.a. psykisk ohälsa har ökat med 129 procent på sex år. En tredjedel av patienterna i primärvård söker hjälp för just psykisk ohälsa. Trots denna ökning får endast ett fåtal diagnos, men mindre än tre procent får rekommenderad behandling.

Hur kan vårdgivare hjälpa drabbade av krig och flykt?

Hur påverkas vi människor av krig, tortyr och flykt? Vad ska behandlare tänka på i mötet med personer som har erfarenheter långt bortom de egna? Och hur arbetar man med tolk? Här diskuteras hur det är möjligt att skapa förutsättningar som främjar kvalitet i vården av människor med svåra livsöden.

Mänskliga faktorn – den viktigaste resursen och största risken i framtidens arbetsliv?

De önskade och oönskade resultat vi ser i våra organisationer och samhälle idag genereras av mänskliga beteenden. Kunskap för att förstå och påverka mänskligt beteende är alltså avgörande. Hur använder vi psykologisk kunskap på rätt sätt för att göra det bästa av den mänskliga faktorn?

Hur vill unga förändra samhället för att förbättra den psykiska hälsan hos barn och unga?

Psykisk ohälsa bland unga ökar. Politiker, professionella och myndigheter gör mycket som är bra men ofta i varsitt stuprör och utifrån vad de tycker behövs för barn och unga. Vad skulle ske om barn och unga, utifrån egna erfarenheter, fick möjlighet att skicka en beställning till samhället?

Vem tar ansvar för att öka likvärdigheten i svenska skolan?

En skola för alla som passar allt färre. Från att ha varit bland de bästa i klassen har svenska skolan blivit allt mindre likvärdig. Skillnader i resultat mellan grupper och skolor ökar. Vad krävs av politiker, skolledare och lärare för att trenden ska vända?

Seminarierna filmas och kommer att finnas här

För mer information kontakta:
Susanne Bertman, pressansvarig för Sveriges Psykologförbund, 0709 67 64 13

Följ oss på Facebook och Twitter


Psykologförbundet är den fackliga yrkesorganisationen för psykologer, studerande vid psykologprogrammen samt disputerade i psykologi och pedagogik


 Kontakt


Susanne Bertman

Pressansvarig

susanne.bertman@psykologforbundet.se

0709 67 64 13

Anders Wahlberg

ordförande

Anders.Wahlberg@psykologforbundet.se

0705 52 07 07