På onsdag 21 november koras vinnarna i årets Ekomatsliga, de kommuner och landsting som köper störst andel ekologisk mat. I Sverige finns 33 kommuner och landsting som passerat 25 % ekologiskt under 2011. Dessa ekologiska spjutspetsar premieras för sina insatser den 21 november i Stockholm, Bryggarsalen. Prisutdelare är Helena Jonsson, LRF:s förbundsordförande, och Ekomatcentrum.

På onsdag 21 november koras vinnarna i årets Ekomatsliga, de kommuner och landsting som köper störst andel ekologisk mat. De senaste siffrorna visar att den offentliga sektorn tangerade 18 procent ekologiska inköp år 2011. Fortsätter efterfråga att öka i samma takt når den offentlig sektor 25 % målet under 2013.

Totalt köptes ekologiska livsmedel för 1,35 miljarder i kommuner, landsting och regioner,  0,75 miljarder i privata hotell- och restaurangsektorn under 2011. Sammanlagt blir det 2,1 miljarder kronor, lika mycket som Coop eller ICA sålde ekologiskt för under 2011, enligt nyhetsbrevet Ekoweb.

Lund och Södertälje är de två kommuner som toppar Ekomatsligan 2012. Bägge med ekoandelar på över 40 procent. Kommunerna har under lång tid medvetet och strategiskt arbetat för att nå höga ekomål. Lund har lett Ekomatsligan i fyra år, Södertälje har avancerat starkt det sista året.

- De första 10 procenten och de sista 10 procenten är svårast, säger en mycket glad Kerstin Andersson, projektledare för EMIL (Ekologisk Mat i Lund) i Lunds kommun. 

Politiska mål har banat väg
Det nationella målet 25 % ekologiskt till 2010 (framskjutet till 2013) har banat väg för den positiva utvecklingen. Sverige var först med att formulera ett konsumtionsmål och det har visat sig vara ett lyckat beslut. Det nationella inriktningsmålet har lett till att kommuner och landsting upprättat egna mål och därför finns drivkraften kvar trots att det numera förlängda nationella inriktningsmålet är vagt. Jämfört med utvecklingen i detaljhandeln, där inga mål för konsumtion formulerats, är ekokonsumtionen svag, med en marknadsandel på cirka 4 procent.

Premiering av ekologiska spjutspetsar på Bryggarsalen i Stockholm
I Sverige finns idag 33 kommuner och landsting som passerat 25 % ekologiskt under 2011. Dessa ekologiska spjutspetsar premieras för sina insatser den 21 november i Stockholm, Bryggarsalen. Prisutdelare är Helena Jonsson, LRF:s förbundsordförande, och Ekomatcentrum.

Vi hoppas nu på samma utveckling för privata restauranger. Därför instiftas från och med i år ytterligare en premiering, Ekoligan, där Sveriges ekologiska topprestauranger, beräknat på andel ekologiska inköp belönas. Prisutdelning sker samtidigt som Ekomatsligan. Bakom Ekoligan står KRAV, Miljöresurs Linné och EkoMatCentrum. EkoMatCentrum, är en ideell förening med syfte att verka för en hållbar utveckling i livsmedelskedjans alla led. Föreningen verkar genom att sprida information om ekologiska produkter och därmed bidra till en ökad konsumtion av ekologiska livsmedel. EkoMatCentrum vill verka för att små och stora företag i livsmedelskedjans alla led ställer höga miljökrav vid köp och handel med livsmedel.


Kontakt


Eva Fröman

Verksamhetsledare

eva@ekomatcentrum.se

070-779 59 90

Mimi Dekker

Presskontakt

mimi@ekomatcentrum.se

076-277 00 30