Superhjältar på Lilla Ekomatsligan 2016

Det finns ett stort antal kockar, på förskolor och skolor i hela landet, som dagligen engagerat arbetar för en bättre miljö och ett hållbart klimat utan annan ersättning än äran! På torsdag äras dessa vardagshjältar av Ekomatcentrum med diplom i Lilla Ekomatsligan.

Det finns ett stort antal kockar på förskolor och skolor i hela landet, som dagligen med ett oändligt engagemang, arbetar för en bättre miljö och ett hållbart klimat utan annan ersättning än äran! På torsdag premieras alla dessa superhjältar av Ekomatcentrum på NOFF (Nordic Organic Food Fair) i Malmö.

- Vegetarisk mat, minskat svinn och säsongsanpassning är vardag för dessa verksamheter. Höga krav från politiker och ledning kombinerat med låg budget, gör inte saken enklare. Maten ska dessutom smaka bra, så att barnen äter med god aptit. En ekvation som kan vara omöjlig att få ihop, men som dessa superkockar löser galant, säger Mimi Dekker på Ekomatcentrum.

I genomsnitt är 33 % av all mat som serveras i Sveriges kommuner ekologisk. Bäst är förskolorna där närmare 44 % av maten som köps in är ekologisk. Näst bäst är skolorna där närmare 35 % av maten är ekologisk (Statistik från: DKAB Service AB). 

- Kommunala förskolor och skolor i Sverige är bäst i världen på ekologisk och klimatsmart mat, enligt Eva Fröman på Ekomatcentrum. 

Jämfört med de andra nordiska länderna så ligger Sverige i topp vad gäller ekologisk mat i skola och förskola. Närmast efter ligger Danmark med 17 % ekologiskt, Finland med 6 % och Norge med drygt 1 %. (Statistik; Ekomatcentrum, marknadsrapport 2017)

Ekomatcentrum delar ut diplom till över 200 förskolor och skolor som nått allt från 25-98 % ekologiskt. Lilla Ekomatsligan äger rum på NOFF på Malmömässan torsdag den 16 november.EkoMatCentrum, är en ideell förening med syfte att verka för en hållbar utveckling i livsmedelskedjans alla led. Föreningen verkar genom att sprida information om ekologiska produkter och därmed bidra till en ökad konsumtion av ekologiska livsmedel. EkoMatCentrum vill verka för att små och stora företag i livsmedelskedjans alla led ställer höga miljökrav vid köp och handel med livsmedel.


Kontakt


Eva Fröman

Verksamhetsledare

eva@ekomatcentrum.se

070-779 59 90

Mimi Dekker

Presskontakt

mimi@ekomatcentrum.se

076-277 00 30